Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezető

Az Auditker Kft. meglevő ügyfeleinek és az érdeklődőknek egyéb módok mellett lehetővé teszi a weboldalon keresztüli kapcsolattartást is. Ez a meglevő vásárlóknál az elektronikus úton kitölthető hibabejelentő űrlapot, egyebeknél pedig egy ajánlatkérő és egy általános információs űrlapot jelent.
A hibabejelentő kérdőív jellegénél fogva összetettebb, de mindenütt törekedtünk arra, hogy csak az azonosításhoz és a kapcsolatfelvételhez minimálisan szükségeséges adatokat kérjük be.

Az Auditker Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

2. Általános adatok

2.1. A weboldal üzemeltetője, a szolgáltatást nyújtja éa az adatok kezelője az Auditker Kft.

2.2. Az Auditker Kft. nyilvános cégadatai:

 • Székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
 • Postai cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
 • Adószám: 11370675-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-103483
 • Nyilvántartja: Bács-Kiskun Megyei cégbíróság
 • Telefonszám: +36-76/484-378
 • Ímélcím: info@auditker.hu

3. Milyen személyes adatokat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján

3.1. Visszahívjuk

Általános információkérés használt űrlap.

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név
  • Telefonszám

3.2. Ajánlatkérés

Ajánlatkérés a weboldalon található gépekre.

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név
  • Telefon
  • Ímél

3.3. Szerviz

Traktorok és más munkagépek hibabejelentése

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: ügyfél azonosítás, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél.
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név
  • Cégnév
  • Irányítószám
  • Település
  • Cím
  • Telefon
  • Ímél

4. Adatfeldolgozás, adatkezelés

A weboldalról származó adatokat az Auditker Kft. harmadik félnek nem adja ki, azokat minden esetben csak a cég felhatalmazott alkalmazottai ismerhetik meg, a munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

5. Szerver naplózás

A weboldal megtekintése során a webszerver automatikusan naplózza a meglátogatott oldalakat.

 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének ellenőrzése, a honlap megtekintése során fellépő hibák azonosíthatósága és a visszaélések megakadályozása.
 • A kezelt adatok:
  • a látogatás időpontja,
  • a meglátogatott oldal címe,
  • a böngésző típusa,
  • a látogató gépének IP címe.

A fenti adatok nem alkalmasak az érintett azonosítására, azonban az IP cím alapján meghatározható a látogató számítógépének földrajzi elhelyezkedése.

6. Sütik (cookie) kezelése

A weboldal süti kezeléséről részletesen » 

Tekintse meg gépbemutató oldalunkat
pageup